Stupanjem na snagu Europskog akta o čipovima započinje digitalna suverenost

EU je već osigurala početnih 3,3 milijarde eura namijenjenih istraživanju i inovacijama

Europska unija je vlastitom proizvodnjom 2012. zadovoljavala 70 posto svojih potreba za čipovima, a prošle je godine taj postotak pao na manje od 50 posto. Na globalnoj razini, EU proizvodi samo 10 posto čipova, a s obzirom na potrebe raznih industrija, ta ovisnost o drugim tržištima ju čini gospodarski nesamostalnom. Da bi se ta situacija premostila i izbjegla u budućnosti EU je u svoje strategije uvrstila i poticanje proizvodnje čipova, a Europski akt o čipovima predstavlja temelj te strategije.

Europski akt o čipovima, koji je prije nekoliko dana konačno stupio na snagu sadrži sveobuhvatan skup mjera za sigurnost opskrbe, otpornost i tehnološko vodstvo Unije u području poluvodičkih tehnologija i aplikacija.

Time se, između ostalog, omogućuju investicije u prijenos znanja, razvoj i gradnju potrebnih tvornica i objekata, prateće infrastrukture, sustave dobave i isporuke.

U sedam godina očekuju nas 43 milijarde eura ulaganja

Europska unija je kao potporu inicijativi Čipovi za Europu koja predstavlja prvi od tri glavna stupa Europskog akta o čipovima osigurala početnih 3,3 milijarde eura za istraživanje i inovacije dok se dodatna sredstva očekuju i od država članica. U sljedećih sedam godina, do 2030. Akt o čipovima poduprijet će se s 43 milijarde eura ulaganja, a njih će pratiti i dugoročna privatna ulaganja. Između ostalog, EK je već odobrila izgradnju postrojenja u vrijednosti od 292,5 milijuna EURu lancu vrijednosti poluvodiča u Cataniji na Siciliji u skladu s pravilima EU-a.

Inicijativom Čipovi za Europu jača se tehnološko vodstvo Europe olakšavanjem prijenosa znanja iz laboratorija u tvornice, premošćivanjem jaza između istraživanja i inovacija i industrijskih aktivnosti, ali i promicanjem industrijalizacije inovativnih tehnologija u europskim tvrtkama. Podupirat će se izgradnja tehnoloških kapaciteta i inovacija velikih razmjera u cijeloj Uniji te omogućiti razvoj i uvođenje najsuvremenijih poluvodičkih i kvantnih tehnologija sljedeće generacije. Inicjativom se uspostavlja Fond za čipove kako bi se olakšao pristup financiranju zaduživanjem i vlasničkom kapitalu, posebno za novoosnovana poduzeća, rastuća poduzeća, MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u vrijednosnom lancu poluvodiča, putem mehanizma za mješovito financiranje u okviru fonda InvestEU i Europskog vijeća za inovacije.

Drugim stupom Europskog akta o čipovima potiču se javna i privatna ulaganja u proizvodna postrojenja za proizvođače čipova i njihove dobavljače. Aktom je utvrđen Okvir za osiguravanje sigurnosti opskrbe i otpornosti Unijina sektora poluvodiča kojim će se privući ulaganja i poboljšati proizvodne kapacitete u proizvodnji poluvodiča, napredne ambalaže, ispitivanja i sastavljanja. Integrirana proizvodna postrojenja i EU tvornice čipova s otvorenim pristupom su „prve svoje vrste” u Uniji i doprinose sigurnoj opskrbi i otpornom ekosustavu u interesu Unije. Postrojenja „prve vrste” nova su ili znatno nadograđena postrojenja za proizvodnju poluvodiča koja pružaju dimenziju inovacija koje još nisu prisutne u EU-u. Takva postrojenja mogu podnijeti zahtjev za dobivanje statusa „integriranog proizvodnog postrojenja” (IPF) ili „ljevaonice otvorenog EU-a” (OEF). Državna potpora može se dodijeliti tim prvim postrojenjima, što je podložno odobrenju Komisije.

Europski odbor za poluvodiče predstavlja treći stup Akta o čipovima a njime se uspostavlja koordinacijski mehanizam između država članica i Komisije radi jačanja suradnje, praćenje opskrbe poluvodičima, procjenu potražnje, predviđanje nestašica i, prema potrebi, aktiviranje kriznog stanja.

S pet strateških ciljeva do 20% globalnog tržišta

Europskim aktom o čipovima ojačat će se ekosustav poluvodiča u EU-u, osigurati otpornost lanaca opskrbe i smanjiti vanjska ovisnost. To je ključan korak za tehnološku suverenost EU-a. Time će se osigurati da Europa ispuni svoj cilj digitalnog desetljeća da udvostruči svoj globalni tržišni udio u poluvodičima na 20 %.To će se postići usmjeravanjem na pet strateških ciljeva a to su jačanje vodstva u području istraživanja i tehnologije, izgradnja i jačanje kapaciteta Europe za inovacije u projektiranju, proizvodnji i pakiranju naprednih čipova, potom uspostava odgovarajućeg okvira za povećanje proizvodnje do 2030., dok su posljednja dva rješavanje problema nedostatka vještina i privlačenje novih talenata kao i razvoj temeljitog razumijevanja globalnih lanaca opskrbe poluvodičima.

Za više informacija o fondovima Europske unije obratite se na: info@logickamatrica.eu

 

 

Zadnje novosti