Stižu 162,5 milijuna eura, bit će novih vrtića

EK je dala pozitivnu ocjenu hrvatskom zahtjevu za plaćanje, a glavne mjere uključuju nova ulaganja u zdravstvenu skrb i novi model financiranja vrtića

 

Komisija je potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu četvrtog hrvatskog zahtjeva za plaćanje u iznosu od 162,5 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, a koji je okosnica instrumenta NextGeneration EU.

Nakon ocjene zahtjeva za plaćanje koji je Hrvatska podnijela 21. prosinca 2023. Komisija je preliminarno zaključila da je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila devet ključnih etapa i sedam ciljnih vrijednosti iz Provedbene odluke Vijeća za četvrti obrok.

Tim zahtjevom za plaćanje obuhvaćeni su važni koraci u provedbi šest reformi i osam ulaganja kojima će se potaknuti pozitivne promjene za građane i tvrtke u Hrvatskoj u područjima kao što su javna uprava, pravosuđe, javna nabava, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, dekarbonizacija energetskog sektora, elektroničke komunikacije, istraživanje i inovacije te zdravstvo.

Glavne mjere u tom zahtjevu za plaćanje uključuju nova ulaganja u zdravstvenu skrb i novi model financiranja vrtića.

Novac za vrtiće i zdravstvenu skrb

Hrvatska je donijela novi model za državno financiranje ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje kako bi se povećalo sudjelovanje u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Državno financiranje pomoći će slabije razvijenim regijama u kojima se općine suočavaju s financijskim ograničenjima za financiranje dječjih vrtića. Novim modelom utvrđuje se i nacionalni kriterij za raspodjelu sredstava općinama. Poboljšat će se financijska održivost vrtića, smanjiti regionalne razlike i poboljšati opći pristup ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj. Hrvatska je kupila najsuvremeniju dijagnostičku medicinsku opremu za dva glavna klinička centra koja će poboljšati kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi za sve pacijente, uključujući one kojima je potrebno najsloženije liječenje. Novom opremom poboljšat će se dijagnostika, liječenje i praćenje pacijenata nakon liječenja te će se skratiti boravak u bolnicama, uključujući u jedinicama intenzivne njege. Ograničit će i potencijalne komplikacije, smanjiti troškove liječenja i skratiti vrijeme čekanja u tim klinikama. Hrvatska je nabavila i opremu za liječenje epilepsije kod pacijenata koji ne reagiraju na lijekove te je digitalizirala kardiološke usluge ulaganjem u 40 telemedicinskih centara koji će pružati brze i lako dostupne dijagnostičke kardiološke usluge.

Napredak brojnih sektora

Svoju preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za to plaćanje Komisija je poslala Gospodarskom i financijskom odboru, a odluka će biti donesena u sljedeća dva tjedna, nakon čega se može izvršiti plaćanje. Hrvatski plan za oporavak i otpornost ključuje širok spektar mjera ulaganja i reformi. Plan će se financirati bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,8 milijardi eura i zajmovima u iznosu od 4,2 milijarde eura.

Na temelju ovog zahtjeva za plaćanje, sredstva isplaćena Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost povećat će se na 3,7 milijardi eura, uključujući 818 milijuna eura pretfinanciranja primljenog u rujnu 2021. i predujam od 585 milijuna eura u okviru plana REPowerEU primljen 25. siječnja prošle godine. To je 37 % svih sredstava iz hrvatskog plana, a ostvareno je 28 % svih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz plana. Prekretnice i ciljevi koji su pozitivno ocijenjeni kao dio ovog zahtjeva za isplatu pokazuju značajnu vrijednost koraka u provedbi hrvatskog Plana oporavka i otpornosti. Posebno ističu nastavak reformskog zamaha u ključnim područjima politika. To uključuje, između ostalog, sustav plaća u civilnim i javnim službama, poboljšanje pravosudnog sustava kroz namjenske obuke, poboljšanje kapaciteta u sektoru javne nabave te usvajanje novog modela financiranja ranog odgoja i skrbi. Ujedno, potvrđen je napredak prema završetku povezanih investicijskih projekata dekarbonizaciji energetskog sektora, izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture, uvođenja sheme financiranja istraživanja i inovacija usmjerenih na učinak i osiguravanje opreme za medicinske usluge.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti