S europskim digitalnim identitetom (eID) lakše ćemo na koncerte Taylor Swift, a i do kredita u austrijskoj banci

Koristeći eID građanin EU moći će ne samo u svojoj zemlji, nego i u drugim članicama EU pojednostaviti brojne postupke odabirom dokumenata kojima raspolaže u digitalnoj lisnici. Jednostavnije će upisati fakultet u Nizozemskoj ili koristiti hrvatski liječnički recept u Njemačkoj

 

Prije nekoliko dana predstavnici zemalja članica EU-a i Europskog parlamenta usuglasili su pravni okvir za digitalni identitet EU građana, EUID, europsku verziju eID ideje. Ključni dio tog dogovora je digitalna lisnica kao sigurna i praktična aplikacija za mobilne uređaje. Njome će se svim građanima i poduzećima u EU-u omogućiti pristup javnim i privatnim internetskim uslugama u cijeloj Europi.

Zašto je eID važan

 Do 2030. sve bi ključne javne usluge i zdravstveni zapisi građana trebali biti dostupni na internetu i svakom građaninu EU bi na raspolaganju trebala biti sigurna sredstva za elektroničku identifikaciju koja štite privatnost. Primjena digitalnog identiteta proširena je, zahvaljujući Komisijinu prijedlogu, na privatni sektor i mobilne uređaje.

U stvarnom životu to znači da će koristeći eID građanin EU moći, ne samo u svojoj zemlji, nego i u drugim članicama EU pojednostaviti brojne postupke odabirom dokumenata kojima raspolaže u digitalnoj lisnici. To se odnosi na situacije kao što su upisi na fakultet u drugom zemlji, otvaranje bankovnog računa, izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih ili medicinskih potvrda, ili prijavljivanje promjene adrese. Podnošenje poreznih prijava, spomenuto prijavljivanje na sveučilište u vlastitoj ili nekoj drugoj državi članici, čuvanje liječničkog recepta koji se može iskoristiti bilo gdje u Europi, unajmljivanje automobila s digitalnom vozačkom dozvolom ili obično prijavljivanje u hotel moći će se s lakoćom izvesti korištenjem eID.

Austrijski kredit za Hrvate? Uz eID može, lako i jednostavno

Podnošenje zahtjeva za kredit u stranoj zemlji, što je inače stresan događaj za sve, biti će maksimalno pojednostavljeno. Umjesto čestih situacija u kojima se u više navrata odlazi u banku i potom po razne dokumente, korisnik kredita će iz svoje digitalne lisnice izabrati dokumente koji su potrebni banci i tako olakšati odobravanje kredita.

U okviru „digitalnog desetljeća“ kojim se politički ciljevi spuštaju na operativnu razinu Europska je komisija 2021. predstavila okvir za europski digitalni identitet. U njegovu uspostavu kroz četiri velika pilot projekta već je uloženo 46 milijuna eura, a oni se odnose na testiranje primjene lisnice u nekoliko svakodnevnih situacija, npr. za predočavanje mobilne vozačke dozvole ili liječničkih recepata, odobravanje plaćanja i dokazivanje obrazovnih i profesionalnih kvalifikacija.

Domovnica u smartphone

Digitalnim identitetom u Europi se nastoji zajamčiti univerzalan pristup građana i poduzeća sigurnoj i pouzdanoj elektroničkoj identifikaciji i autentifikaciji s pomoću osobne digitalne lisnice na mobilnom telefonu.

Naime, sve više ljudi koristi se svojim identitetom i vjerodajnicama u svakodnevnim kontaktima s javnim i privatnim subjektima. Stoga je europska lisnica za digitalni identitet neophodna, a pretpostavka je da bi se na taj način najmanje 80 % građana i građanki EU-a do 2030. moglo moći koristiti rješenjem za digitalnu identifikaciju za pristup ključnim javnim uslugama.

Kao sredstvo elektroničke identifikacije koje se izdaje u okviru nacionalnih sustava, lisnica bi bila zasebno sredstvo elektroničke identifikacije. Tekstom privremenog dogovora stoga se dodatno razvijaju koncept lisnice i njezino međudjelovanje s nacionalnim sredstvima elektroničke identifikacije.

Visoka razina povjerenja

Razine sigurnosti trebale bi označivati stupanj pouzdanosti sredstava elektroničke identifikacije te na taj način osigurati da osoba koja se predstavlja pod određenim identitetom stvarno jest osoba kojoj je taj identitet dodijeljen. U tom pogledu lisnica se mora staviti na raspolaganje u okviru sustava elektroničke identifikacije koji ispunjava visoku razinu sigurnosti. U privremenom dogovoru ujedno se pojašnjava da bi izdavanje, upotreba za autentifikaciju i opoziv lisnica trebali biti besplatni za fizičke osobe. Lisnica će fizičkim osobama omogućiti i besplatne e-potpise. Uz to, postojat će i elektronički vremenski žig kao dokaz da je određeni skup dokumenata postojao u određenom trenutku. To će biti važno na jednoj od, na primjer, sljedećih turneja Taylor Swift jer će dokazivati da ste kupili kartu za njezin koncert. Zahvaljujući kvalificiranom certifikatu internetskih stranica znat ćemo da su internetske stranice i aplikacije sigurne za korištenje. Elektronički pečat će dokazivati da karte za utakmicu nisu krivotvorene, a zahvaljujući elektroničkoj preporučenoj dostavi će rođendanski poklon sigurno stići jer će štititi od gubitka, krađe ili oštećenja dokumenata koji se šalju.

Ono što još predstoji europskom digitalnom identitetu je usklađivanje pravnog teksta u skladu s političkim dogovorom. Nakon finalizacije tekst će se podnijeti predstavnicima država članica na odobrenje. Revidiranu uredbu zatim će trebati službeno donijeti Parlament i Vijeće, nakon čega će moći biti objavljena u Službenom listu EU-a i stupiti na snagu.

Zadnje novosti