Program dodjele potpora za strateška partnerstva za inovacije vrijedan 320 milijuna eura

Iznosi potpora za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske kreću se od 1 do 4 milijuna eura

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je prije nekoliko dana Program dodjele državnih potpora za strateška partnerstva. Riječ je o strateškim partnerstvima  za inovacije za dodjelu državnih potpora projektima koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1 – Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja – RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR). Program stupa na snagu po dobivanju pozitivnog mišljenja Ministarstva financija, a primjenjuje se najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Najniži iznos potpore u okviru jednog projektnog prijedloga temeljem ovog Programa iznosi 1.000.000,00 eura, a najviši iznos bespovratnih sredstava je 4.000.000,00 eura. Za dodjelu potpora u okviru ovog Programa predviđeno je maksimalno 320.000,00 milijuna eura osiguranih temeljem Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Državne potpore bit će dodijeljene korisnicima potpora za provedbu aktivnosti istraživanja i razvoja i za izgradnju ili nadogradnju infrastruktura za testiranje i eksperimentiranje koje obavljaju ekonomsku djelatnost s ciljem razvoja novih proizvoda i usluga u prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava koje su utvrđene planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, a u skladu s identificiranim tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine.

Potpore za strateška partnerstva za inovacije namijenjene konzorcijima

Potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji čine dio konzorcija za strateška partnerstva za inovacije i koji će u trenutku plaćanja potpore imati poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske.

Konzorcij za strateška partnerstva za inovacije mora uključivati minimalno tri poduzetnika s navedenih područja od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali ili srednji poduzetnici. Potpore za izgradnju ili nadogradnju infrastruktura za testiranje i eksperimentiranje, poznatih i kao tehnološke infrastrukture, uglavnom se odnose na tržišni nedostatak koji proizlazi iz nepotpunih i asimetričnih informacija ili nedostatne koordinacije. Za razliku od istraživačkih infrastruktura, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje uglavnom se odnose za gospodarske djelatnosti i, konkretnije, za pružanje usluga poduzetnicima. Izgradnja ili nadogradnja najsuvremenije infrastrukture  za testiranje i eksperimentiranje uključuje visoke početne troškove ulaganja, što zajedno s nesigurnom bazom korisnika može otežati pristup privatnom financiranju. Pristup infrastrukturama za testiranje i eksperimentiranje koje se javno financiraju mora se omogućiti većem broju korisnika na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi te u skladu s tržišnim uvjetima. Određena infrastruktura može biti u vlasništvu više strana koje njome upravljaju, a javna tijela i poduzetnici mogu i zajednički upotrebljavati tu infrastrukturu.

Eksperimentalni razvoj znači stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i uporaba postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih mjerodavnih znanja i vještina u cilju razvoja novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga, uključujući digitalne proizvode, procese ili usluge u bilo kojem području, tehnologiji, industriji ili sektoru uključujući, ali ne ograničavajući se na digitalne industrije i tehnologije.

Intenziteti potpora kreću se od 25 do 80% prihvatljivih troškova

Infrastruktura za testiranje i eksperimentiranje znači postrojenja, oprema, kapaciteti i resursi kao što su testne platforme, pokusne linije, demonstratori, objekti za testiranje ili živi laboratoriji i povezane usluge podrške čiji su korisnici uglavnom poduzetnici, posebno MSP-ovi koji traže potporu za testiranje i eksperimentiranje za razvoj novih ii poboljšanih proizvoda, procesa i usluga, te za testiranje i unapređivanje tehnologije za napredak s pomoću industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja.

Industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih što uključuje i digitalne proizvode, procese ili usluge u bilo kojem području tehnologiji, industriji ili sektoru uključujući, ali ne ograničavajući se na digitalne industrije i tehnologije.

Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje i 25% prihvatljivih troškova koji se mogu povećati do maksimalnog intenziteta potpore do 80% prihvatljivih troškova. Za studije izvedivosti intenzitet potpora ne premašuje 50% prihvatljivih troškova.

 

Za više informacija o natječajima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Naši stručnjaci će vam sa zadovoljstvom pomoći

Zadnje novosti