Prilika za hrabre i sve koji razmišljaju drugačije

U okviru Europske urbane inicijative otvoren je poziv za potporu inovacijama u gradovima i njihovim kapacitetima za održiv urbani razvoj u vrijednosti od 50 milijuna eura.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/10/10-11-2022-new-european-bauhaus-under-cohesion-policy-eur50-million-call-for-innovative-projects-in-cities

Gradovi, budite hrabri i inovativni, riskirajte u suočavanju sa svojim urbanim izazovima! Znamo za neke hrabre i odvažne gradove. Testirajte svoja rješenja, podijelite rezultate svojih projekata i inspirirajte druge gradove diljem Europe da ambicije pretvore u pilot projekte koji se mogu iskušati u stvarnim urbanim okruženjima. Kreirajte stvarnost koja vam je potrebna, onako kako je vi zamišljate.

Odvažni gradovi trebaju iskoristiti priliku koja im je ponuđena u okviru Europske urbane inicijative (UIA), krenuti od „redovnih projekata” koji se mogu financirati „tradicionalnim” izvorima financiranja, uključujući glavne programe Europskog fonda za regionalni razvoj, EFRRa, te preuzeti rizike pri pretvaranju ambicioznih i kreativnih ideja u prototipove koji se mogu ispitati u stvarnim urbanim ozračjima. Drugim riječima, mogu se podupirati pilot projekti koji su vrlo inovativni i eksperimentalni ali suviše rizični da bi bili financirani tradicionalnim izvorima financiranja.

Za sve vas koji imate želje i volje, vas koji vjerujete da ste drugačiji, inovativni i kreativni, otvoren je poziv kojim se savršeno u praksu prenose temeljne vrijednosti novog europskog Bauhausa: estetika, održivost i uključenost. Njime će se omogućiti provedba druge generacije demonstracijskih projekata novog europskog Bauhausa. Prvih šest projekata financirani su u okviru programa Obzor Europa. Europska urbana inicijativa odvija se u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Cilj je poziva pronalaženje projekata koji su pokretači transformacije u gradovima te mogu potaknuti ulaganja i pokretanje drugih projekata u okviru kohezijske politike, u skladu s načelima novog europskog Bauhausa. Projekti moraju biti povezani sa sljedećim temama:

 • izgradnja i obnova u duhu kružnosti i ugljične neutralnosti
 • očuvanje i preobrazba kulturne baštine
 • prilagodba i preobrazba zgrada za pristupačna stambena rješenja po pristupačnim cijenama
 • obnova gradskih prostora.

Iz EFRR-a financirat će se 80 % troškova odabranih projekata. Svakom projektu može se dodijeliti do 5 milijuna eura. Dio tih sredstava iskoristit će se za prijenos inovativnih rješenja u druge gradove u Europi kako bi imala još veći učinak, posebno u gradovima i regijama kojima je najpotrebnija potpora za prelazak na zelenu budućnost. Dugoročno, gradovi koji će primiti potporu uspostavit će partnerstva s još trima gradovima zainteresiranima za prijenos rješenja, odnosno ponavljanje projekata ili njihovih dijelova.

 

Poziv je otvoren do 19. siječnja 2023. do 14:00 CET

 

Novi europski Bauhaus  (NEB) daje kulturnu dimenziju zelenom planu i ubrzava zelenu tranziciju s konkretnim promjenama, koje obuhvaćaju estetske vrijednosti te vrijednosti održivosti i uključenosti. https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en

Europska urbana inicijativa, koja raspolaže s 450 milijuna eura namjenskih sredstava EFRR-a, novi je instrument kojim se podupire urbana dimenzija kohezijske politike u razdoblju 2021. – 2027. Najmanje 8 % sredstava EFRR-a u svakoj državi članici mora se uložiti u prioritete i projekte koje odabiru sami gradovi, a temelje se na njihovim vlastitim strategijama održivog urbanog razvoja.

Osim inovacijama, Europska urbana inicijativa nudi potporu kapacitetima svih urbanih područja u cijeloj Europi. Između ostalog, prikuplja činjenice za oblikovanje politika i razmjenu znanja o održivom urbanom razvoju, među ostalim putem plana EU-a za gradove.

Europskom urbanom inicijativom upravljaju Komisija i francuska regija Hauts-de-France. Temelji se na Inovativnim mjerama za gradove u programskom razdoblju 2014. – 2020., ali je još više usmjerena na urbane inovacije, održivost i mogućnost ponavljanja u drugim gradovima. https://www.urban-initiative.eu/

 

Evo i nekoliko vrijednih (besplatnih) savjeta za Vaš projekt:

 

Kakvi se projekti traže:

 1. Inovativni

Pilot-projekti koji nikada nisu testirani nigdje drugdje u Europi. Inovacija leži u novim elementima koji se dodaju postojećoj ideji ili predstavljaju revolucionarni pristup s potpuno novim rješenjima koji isto tako nikad prije nije testiran  u EU.

 1. Participativni

Sudjelovanje i zajedničko stvaranje s partnerima, relevantnim dionicima i ciljnim skupinama ključni su za razvoj i provedbu istinski inovativnih i eksperimentalnih projekata.

 1. Mjerljivi

Potrebna je robusna metodologija za mjerenje očekivanih učinaka, kao i jasni i kvantificirani rezultati za bilježenje očekivane promjene na lokalnoj razinu tj. situaciji koja proizlazi iz projekta.

 1. Prenosivi i skalabilni

Na temelju lekcija izvučenih iz projekta i podijeljenih široj publici kreatora politika i praktičara, inovativne akcije imaju potencijal proširivanja i prijenosa u druga urbana područja diljem Europe.

 1. Dobre kvalitete

Prijedlozi moraju biti opravdani, realni, dosljedni i koherentni. Također bi trebali biti spremni za učinkovito upravljanje, brzu implementaciju i pokazati vrijednost za novac.

 

Zaključno ali ne manje bitno: Svaki projekt može se sufinancirati sredstvima EFRR-a u iznosu do 5 milijuna EUR. Provedba projekta treba trajati najviše godinu dana jer se samo u izuzetnim i dobro opravdanim slučajevima projekti  mogu produljiti najviše godinu dana.

Idealna veličina projektnih proračuna nije određena. Kod malih projekata, tj. onih ispod 1 milijun EUR iz EFRR-a, postoji i manja mogućnost da budu odabrani jer se ne može lako dokazati da su dovoljno veliki da bi mogli proizvesti značajne zaključke. S obzirom na to, u projektima sa značajnim troškovima ulaganja, posebice na kraju provedbenog razdoblja potrebno je pokazati da troškovi odgovaraju svrsi te da su propisno opravdani.

I za kraj….možete vi to !!!!

U cijelom procesu niste sami. Imate HUB / platformu  na kojoj možete tražiti ideje, inspirirati se, izgraditi ili ojačati svoje kapacitet, pronaći sve relevantne dokumente koji su sastavni dio prijave   – uključujući Vodič za prijavu, koji je već dostupan on line. https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-IA_GUIDANCE.pdf

Kalendar seminara je definiran, poznati su  datumi i lokacije.

 • 19 listopada 2022 : Bruxelles, Belgija
 • 8-9 studenog: Beč, Austrija
 • 29 – 30 studenog: Sofija, Bugarska – registracija će biti naknadno objavljena
 • 6-8 prosinca 2022 : Vilnius, Litva – registracija će biti naknadno objavljena.

Ovi seminari za potencijalne prijavitelje  planirani su na način  da sudjelujete u nekoliko plenarnih sjednica i radionica kako biste naučili sve što trebate znati o ovom 1. EUI pozivu. Organizirana  su četiri seminara, na četiri različite lokacije u Europi- izbor lokacija je po načelu ?koja mi je bliža“!

Registracija je na osnovi rane prijave – što znači što prije to bolje. pa ne čekajte predugo jer će mjesta biti brzo popunjena!

Vi koji mislite da imate već „skoro gotov“ projektni prijedlog i na seminaru ste i želite predstaviti svoju ideju – prijavite se za 30-minutne konzultacije s članovima tajništva, prođite prvi test projekta!!!. Zbog ograničenosti dostupnih mjesta, prijavite se što ranije.

Ako ste zainteresirani za seminar, evo linka za registraciju.

REGISTER

 

Q&A je već složen po datumima, tada ćete moći postavljati pitanja po tematskim područjima.

Kada ? Što možete saznati?
26. Listopad 2022.
 • Prvi poziv za prijedloge Tema: Novi europski Bauhaus
 •  Obrazac za prijavu i njegova logika intervencije
16. Studeni 2022.
 • Financijski aspekti provedbe projekta (Pravila o ispunjavanju uvjeta, proračun projekta)
 • • Upravljanje i preporuke za uspješnu prijavu projekata
14.prosinca 2022.
 • • Komunikacija
 • • Kapitalizacija i upravljanje znanjem
 • Registracija je otvorena 12. listopada!

 

Uz to, možete se i registrirati za konzultacije „1²1“  s predstavnicima tajništva inicijative – samo požurite jer je broj mjesta ograničen pa se raspored sastanaka planira po načelu „ first come, first serve „.

Internetske konzultacije„1²1“odvijat će se sljedećih datuma:

– 14., 15., 21. i 22. studenog 2022.

– 14. i 15. prosinca 2022.

Registracija za konzultacije „1²1“  otvara se 2. studenog 2022..

 

Ako nakon svega što sam napisala želite provjeriti svoje ideje, saznati više o tome što i kako – kontaktirajte nas na info@logickamatrica.eu ili na 01-4647029.  Mi ćemo biti prvi filter inovativnosti jer vaš projekt zaslužuje siguran ishod. 😊 Požurite, 19. siječanj je blizu.

Renata 😊

Zadnje novosti

Financiranje uvođenja solarne energije

Financiranje uvođenja solarne energije

Financiranje uvođenja solarne energije raznim fondovima EU motivirano je niskim operativnim troškovima korištenja te tehnologije   Tesla bi zasigurno bio jako zadovoljan Nizozemcima kada bi