Prilika vrijedna 3.5 milijuna eura za savjetnike i pružatelje usluga obrazovanja

Do 24. kolovoza traje rok za podnošenje zahtjeva u okviru potpore prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu prilično je kratak, traje od 24. srpnja 2023. do 24. kolovoza 2023., ali je natječajem određeno da intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja.

Strateškim planom u okviru ZPP-a podupire se prelazak na pametan, održiv, konkurentan, otporan i diversificiran poljoprivredni sektor, čime se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom te pridonosi djelovanju u području klime, zaštiti prirodnih resursa i očuvanju/povećanju bioraznolikosti te jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja. Njime se podupiru brojne intervencije usmjerene na posebne potrebe država članica i njihovih regija. Osmišljeni su u skladu s novim pristupom usmjerenim na rezultate i uspješnost u cilju ostvarenja konkretnih rezultata u odnosu na posebne ciljeve ZPP-a na razini EU-a, ali i doprinos europskom zelenom planu.

U planovima u okviru ZPP-a prvi se put definira strategija koja obuhvaća sve glavne instrumente koji se financiraju iz ZPP-a: izravna plaćanja, potporu za ruralni razvoj i intervencije specifične za određene tržišne sektore.

Korisnici ovog natječaja su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika. Korisnici stoga mogu biti privatne savjetodavne službe (samostalne ili u okviru druge pravne osobe); privatni savjetnici; nevladine organizacije; Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Visina bruto satnice troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika određena je u iznosu od 15,88 eura, a ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog natječaja je 3.500.000,00 EUR.

Pitanja u vezi s ovim Natječajem korisnici postavljaju isključivo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi.

Pitanja se mogu postaviti od 7. srpnja 2023. godine do 7. kolovoza 2023. godine, a odgovori na postavljena pitanja objavljuju se putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.

Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja kroz odgovore na pitanja ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, prihvatljivosti projekata odnosno pojedine vrste troškova.

Za više informacija u vezi EU natječaja obratite se na info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti