Pravi je trenutak za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Smanjenje štetnih emisija za 20 posto i korištenje oporabljivih materijala tijekom proizvodnje ciljevi su za male, srednje i velike poduzetnike

Proizvodnja može i mora biti ekološki prihvatljivija. To se može postići na razne načine među kojima su ulaganje u zelenu tranziciju i smanjenje negativnih učinaka na klimu. Ministarstvo gospodarstva u tu je svrhu u okviru NPOO-a objavilo poziv za projektne prijedloge koji počinje 15. srpnja i traje do 31. siječnja 2025. godine. Malim, srednjim i velikim tvrtkama na raspolaganju je 145 milijuna eura, od kojih je 70 tisuća eura minimalni iznos bespovratnih sredstava, a maksimalan 4.645.200,00 eura.

Raspoloživa alokacija je indikativno podijeljena na mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća, pri čemu je 40 posto sredstava namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60 posto srednje kapitaliziranim poduzećima. Očekuje se da će mjerom biti financirano najmanje 250 projekata MSP-ova i 40 projekata srednje kapitaliziranih poduzeća. Za mala i srednja poduzeća namijenjeno je 58 milijuna eura pri čemu je najniži iznos potpore 70 tisuća eura, a najviši 995 tisuća eura. Srednje kapitalizirana poduzeća imaju na raspolaganju 87 milijuna eura u kojima je predviđeno po 265.400,00 eura za srednje kapitalizirana poduzeća, dok najviši iznos potpore može iznositi 4.645.200,00 eura.

Zašto mijenjati gospodarstvo

Cilj ovog Poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Predmet Poziva je poticanje ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća, mid-caps, iz energetski intenzivnih industrija koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Očekivani učinak ove mjere jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 posto, korištenje obnovljivih izvora energije; korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 posto. Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije. Ti su ciljevi ublažavanje i prilagodbe klimatskim promjenama, održiva uporaba prirodnih resursa, prijelaz na kružno gospodarstvo, sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Prihvatljive aktivnosti u projektima su ulaganja u mjere neophodne za postizanje više razine energetske učinkovitosti, primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati energetski učinkovitijom proizvodnjom i/ili dekarbonizacijom i smanjenjem štetnih emisija. Smanjenje utroška energije i smanjenje emisija CO2 spadaju u prihvatljive aktivnosti kao i uvođenje sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode kao što su pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i slično.

U koje projekte uložiti potpore

Uz navedena ulaganja prihvatljiva su i ulaganja u mjere za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća s ciljem smanjenja negativnih učinaka na klimu i okoliš koji će rezultirati resursno učinkovitijom proizvodnjom. Te aktivnosti uključuju smanjenje resursa potrošenih u proizvodnji određene količine proizvoda, te zamjene primarnih sirovina sekundarnim, što su reciklirani ili ponovno upotrijebljeni materijali koji se obrađuju, a u suprotnom bi bili odbačeni ili obrađeni na način koji je manje prihvatljiv za okoliš. Prihvatljive aktivnosti mogu doprinijeti i dekarbonizaciji te smanjenju štetnih emisija.

Važno je znati da se potpore dodjeljuju za ulaganja kojima se poduzetnicima omogućuje poboljšanje energetske učinkovitosti osim za zgrade. Potpore se ne dodjeljuju za ulaganja koja se provode radi usklađivanja s normama Unije koje su donesene i koje su na snazi. Potpore se dodjeljuju za ulaganja koja se poduzimaju radi usklađivanja s normama Unije koje su donesene, ali još nisu na snazi pod uvjetom da se ulaganje provede i dovrši najmanje 18 mjeseci prije nego što norme stupe na snagu.

Za više informacija o EU fondovima obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti

Tri nova poziva za vrtiće, osnovne i srednje škole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je natječaje kojima se povećavaju kapaciteti i osiguravaju bolji programi obrazovanja Povećan broj vrtića, jednosmjenska nastava u osnovnim školama