Perspektive gradova budućnosti – zelena urbana obnova kao nužan korak naprijed

Europska unija prepoznaje da je dugoročan, održiv razvoj modernog društva moguć isključivo putem inovativnih praksi i projekata koji će poboljšati život svakog građanina. Isto je iskazano i u perspektivi EU za nadolazeće financijsko razdoblje s jakim naglaskom na zelenu, digitalnu i održivu budućnost u svim područjima, od poljoprivrede do urbanog razvoja gradova. Upravo se po pitanju razvoja gradova posebno počinje naglašavati važnost smanjenja sivih i asfaltiranih površina, osiguranje pješačkih zona i postizanje sinergije prirode i grada kroz razvijanje zelenih i plavih površina dostupnih svima. U tu svrhu je uspostavljen i instrument „EU sljedeće generacije“ čiji sastavni dio Mehanizam za oporavak i otpornost omogućava korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za, između ostaloga, i digitalnu i zelenu transformaciju radi održivijeg razvoja i veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize.

Kako bi odgovorilo na ove zahtjeve i izazove budućnosti koji se moraju početi rješavati u sadašnjosti, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava – Izrada strategija zelene urbane obnove, kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva. Poziv je u skladu NPOO inicijative 6. Obnova zgrada, reforme C6.1 R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“.

Namjera poziva je napraviti prvi, ključni korak prema intenziviranju razvoja zelene infrastrukture u Republici Hrvatskoj putem financiranja minimalno deset Strategija zelene urbane obnove. Navedene strategije bi trebale poslužiti jedinicama lokalne samouprave i Grad Zagreb kao temeljni strateški akt od značaja za unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te integriranje NBS (Nature Based Solutions) rješenja. Za provođenje Poziva je predviđen iznos od 2.500.000,00 HRK, sa stopom financiranja od 100% za aktivnosti izrade Strategije zelene urbane obnove, upravljanja projektom i administracijom te promidžbu i vidljivost, a prijave se zaprimaju zaključno s 30. studenoga 2022. godine.

Što je uopće Strategija zelene urbane obnove i kako joj trebate pristupiti?

Strategija zelene urbane obnove je relativno novi pojam u pojmovniku strateških podloga, s kojom se po svoj prilici do sada niste mogli susresti, ali koja će biti sve češći i važniji akt pri planiranju budućeg razvoja vaših gradova i općina.

Strategija se donosi u pravilu na razdoblje ne manje od 5, a ne duže od 10 godina te definira srednjoročnu viziju razvoja jedinice lokalne samouprave s posebnim naglaskom na pitanja urbanog planiranja i integracije zelenih rješenja (gospodarenja otpadom, razvoja zelene infrastrukture i sl.) u urbanu viziju modernih gradova. Njenim se sadržajem očekuje precizno definiranje smjera urbane preobrazbe postojećih gradskih naselja te urbane sanacije zapostavljenih, oštećenih i neiskorištenih infrastrukturnih cjelina. Sve aktivnosti se moraju voditi načelima zelene infrastrukture i spajanja urbanih i prirodnih cjelina u jedinstveni urbano-vizualni identitet svakog naselja te grada. Sukladno tome, pri donošenju Strategije vodite se pitanjima funkcionalnog povezivanja različitih gradskih dijelova u jedinstveni sustav, osiguravanje dostupnosti zelenih površina stanovništvu, širenje zelene i plave infrastrukturne mreže (plovnih puteva, javnih parkova i sl.) te osiguravanja održivosti i otpornosti na rizike.

Strategija zahtjeva inovativan i kreativan pristup prostoru i građanima, jer podrazumijeva radikalan zaokret u ustaljenom načinu zamišljanja urbanih vizualnih identiteta. Drugim riječima, morate po strani ostaviti klasične pretpostavke o urbanizaciji gradova i općina putem izgradnje masivne, sive arhitekture te se okrenuti zelenim materijalima i građevinskim konceptima. Novi urbani razvoj mora biti temeljen na detaljnim analizama tla, voda, šuma i krajobraza, kao i revidiranju postojećih urbanističkih planova te identifikaciji prostora koji su pogodni za obnovu i revitalizaciju.

Istovremeno, zelena urbana obnova treba biti utemeljena na razumskim ograničenjima urbanih prostora na kojima se provodi. Ne preuzimajte na sebe odgovornosti za koje niste sigurni da možete ispoštovati, bilo financijski bilo zbog ograničenog kapaciteta dostupnog prostora. Također, budite svjesni i nekih izvanjskih ograničenja na koja ne možete utjecati. Ukoliko se nalazite na područjima koja su često podložna poplavama, nemojte širiti plave, vodene zone preblizu naseljenih kvartova kako ne bi došlo do neželjenih posljedica za ljudske živote i imovinu usred kišne sezone. Isto vrijedi, na primjer, i za trusna područja, gdje bi pri promišljanju novog urbanog identiteta trebalo obratiti značajnu pozornost i na osiguranje statičke sigurnosti novih građevina, a ne isključivo samo na zelene koncepte kako bi se ispoštovala zadana forma. Također, uskladite elemente zelene urbane obnove s vašim postojećim razvojnim potencijalima i snagama, rješavajući pri tom identificirane slabosti. Nastojte osnažiti postojeće kapacitete i efikasno iskoristiti resurse koje imate prije nego što krenete na potpuno nove projekte i radikalnije zahvate u urbane planove, kako biste izbjegli nepotrebna odugovlačenja, ali i kako ne bi došlo do izvođenja nepotrebnih zahvata koji će vam uvećati troškove, a donijeti nikakvu korist.

Zelena urbana obnova je nedvojbeno budućnost razvoja gradova i općina diljem Europe, pa tako i u Republici Hrvatskoj te pruža bezbroj prilika za razvoj koju ne možete i ne smijete propustiti. Iako je vrijeme prijava Strategija na predmetni Poziv već pri kraju, budite svjesni da, čak i ako niste podnijeli zahtjev za sufinanciranje, donošenje Strategije će u skoroj budućnosti postati preduvjet za daljnji razvitak vaših gradova i općina, podizanje kvalitete života svih stanovnika te temelj uspješne budućnosti.

Ukoliko želite saznati više, ili imate prijedlog koji se uklapa u ovakvu viziju, kontaktirajte nas na info@logickamtrica.eu.

Zadnje novosti

Nova prilika za inovacijske klastere

Iznosi potpore kreću se od sto tisuća do milijun eura za 50 posto prihvatljivih troškova tijekom razdoblja korištenja potpora Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske