Nova prilika za inovacijske klastere

Iznosi potpore kreću se od sto tisuća do milijun eura za 50 posto prihvatljivih troškova tijekom razdoblja korištenja potpora

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Program dodjele državnih potpora za inovacijske klastere. Program definira ciljeve, uvjete i postupke za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Programom se potiče razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija, EFRR, u okviru operacije „Potpora inovacijskim klasterima“.

Najniži iznos potpore temeljem ovog Programa u okviru jednog projektnog prijedloga iznosi 100.000,00 eura prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore može biti 1.000.000,00 eura. Iznos potpore ne može premašiti 50% ukupno prihvatljivih troškova tijekom razdoblja u kojem se dodjeljuje potpora.

Dodjela potpora predviđena je kroz tri poziva na dodjelu projektnih prijedloga 2024., 2025. i 2026. godine

Program za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske

Potpore temeljem ovog Programa bit će dodijeljene inovacijskim klasterima s ciljem umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti definiranim planovima za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske i provedbe klaster inicijativa za davanje podrške uspostavi strateških partnerstava i jačanju regionalne konkurentnosti, a u skladu s identificiranim tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije do 2029.

Potpore za inovacijske klastere imaju za cilj rješavanje tržišnih nedostataka povezanih s problemima koordinacije koji sprečavaju razvoj klastera ili ograničavaju interakciju i prijenos znanja unutar klastera. Državnim potporama može se poticati ulaganje u otvorene i zajedničke infrastrukture namijenjene inovacijskim klasterima ili djelovanje klastera u cilju promicanja suradnje, umrežavanja i učenja.

Inovacijski klaster pritom je definiran kao strukture ili organizirane skupine neovisnih strana a to mogu biti inovativna novoosnovana poduzeća, mala, srednja i velika poduzeća te organizacije za istraživanje i širenje znanja, istraživačke strukture, infrastrukture za testiranje i eksperimentiranje, digitalnoinovacijski centri, neprofitne organizacije i ostali povezani gospodarski subjekti osnovani radi poticanja inovacijskih aktivnosti i novih načina suradnje, na primjer digitalnim sredstvima, dijeljenjem i/ili promicanjem dijeljenja objekata i razmjenom znanja i stručnosti te učinkovitim doprinosom  prijenosu znanja, umrežavanju, širenju informacija i suradnji među poduzetnicima i ostalim organizacijama u klasteru.

Digitalnoinovacijski centri subjekti su čiji je cilj poticanje široke primjene digitalnih tehnologija kao što su umjetna inteligencija, računarstvo u oblaku, računarstvo na rubu mreže i računarstvo visokih performansi te kibersigurnost u industriji, posebno u MSP-ovima i organizacijama javnog sektora. Digitalnoinovacijski centri mogu se sami po sebi smatrati inovacijskim klasterom.

 

Za više informacija o natječajima fondova EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti