Natječaji za poljoprivredu i ruralni razvoj vrijedni 40 milijuna eura

U posljednjem kvartalu ove godine očekuju se dva natječaja čiji je cilj privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima   

 

Početkom ove godine počelo je novo programsko razdoblje za poljoprivredu i ruralni razvoj koji će trajati do 2027. godine i u kojem će se primjenjivati Strateški plan za zajedničke poljoprivredne politike.

Prethodno razdoblje potpora za poljoprivredu i ruralni razvoj dodjeljivale su se od 2014.godine temeljem Programa ruralnog razvoja koji je predviđao razdoblje do kraja 2020. ali se provedba nastavila i tijekom dvije godine prijelaznog razdoblja, do kraja 2022. godine.

Program ruralnog razvoja je prvotno definirao 19 mjera čiji je cilj bio povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima.

Zbog izbijanja pandemije Covida-19 i ruske agresije na Ukrajinu provođene su Mjera 21 i Mjera 22 za izvanrednu pomoć.

Alokacija Programa povećana je s 2,4 milijarde eura za 901 milijun eura te ukupna alokacija sredstava iznosi 3,2 milijarde eura.

Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike, koji je odobrila Europska komisija, s novih 3,8 milijardi eura, temelj je za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova EFJP i EPFRR i primjenu alata i instrumenata Zajedničke poljoprivredne politike.

Natječaji koje očekujemo

U posljednjem kvartalu ove godine očekuju se dva natječaja za ruralni razvoj ukupne vrijednosti 40 milijuna eura.

Za Mjeru 6.3.1. predviđeno je 30 milijuna eura. Riječ je o intervenciji čiji je cilj podrška malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Ekonomska veličina gospodarstva mora biti od 3 tisuće eura SO do 10 tisuća eura SO za ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15 tisuća eura SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Prihvatljivi su projekti ulaganja u proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda.

Iznos potpore je od 5 tisuća eura do 30 tisuća eura za 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a isplata će se vršiti u cijelosti na principu nadoknade, višekratno.

Načela odabira predviđena za ovu intervenciju su ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, utjecaj ulaganja na okoliš, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja

 

10 milijuna eura za razvoj poslovanja u ruralnim područjima

Kako bi se potakla diversifikacija gospodarskih djelatnosti koje će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima na raspolaganju je Intervencija 73.14., a prihvatljivi korisnici mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika odnosno Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i to najmanje godinu dana, u trenutku podnošenja zahtjeva, za potporu koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Objava natječaja očekuje se u četvrtom kvartalu ove godine.

Prihvatljiva su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od najmanje 6 tisuća eura SO, a korisnik može ostvariti potporu za preradu i/ili marketing i/ili izravnu prodaju proizvoda, usluge u ruralnim područjima, usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, intelektualne usluge, tradicijskim i umjetničkim obrtima i turizmu u ruralnom području. Prihvatljiva ulaganja mogu biti materijalna i nematerijalna imovina za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od navedenih sektora.

Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

Za ostvarivanje potpore nisu prihvatljiva ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima.

Cilj projekta korisnika mora biti očuvanje postojećih te stvaranje novih radnih radna mjesta te ostvarenje prihoda od djelatnosti koja je predmet potpore.

Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine od sklapanja ugovora o financiranju.

Visina potpore je od 10 do 200 tisuća eura, a potpora iznosi 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, ali se može uvećati do 80% ako ulaganja provode mladi poljoprivrednici i do 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva, odnosno poduzeća. Isplata odobrenih sredstava se vrši na principu nadoknade.

Kriterij odabira koji se mogu koristiti u ovoj intervenciji su ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, sektor ulaganja, društveno uključivanje, broj novih odnosno sačuvanih radnih mjesta, stručna sprema i radno iskustvo nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva kao i člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, te indeks razvijenosti JLS-a i područja s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

U narednom programskom razdoblju predviđeni su i natječaji putem LAG-ova, te mjere Vinske omotnice kao i druge sektorske intervencije financijske instrumente kao što su krediti i izravna plaćanja.

Zadnje novosti

Tri nova poziva za vrtiće, osnovne i srednje škole

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je natječaje kojima se povećavaju kapaciteti i osiguravaju bolji programi obrazovanja Povećan broj vrtića, jednosmjenska nastava u osnovnim školama