Napredovali smo i time stekli uvjete za novih 821,7 milijuna eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Reforme i ulaganja potaknut će promjene u područjima digitalizacije, javne uprave, održivog prometa, upravljanja vodoopskrbom i javnom odvodnjom, turizma, pravosuđa, obrazovanja i zdravstva

Komisija je potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu petog hrvatskog zahtjeva za plaćanje u iznosu od 821,7 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost koji predstavlja temelj instrumenta NextGenerationEU.

Hrvatska je 15. travnja 2024. podnijela zahtjev za plaćanje, a Komisija je temeljem tog zahtjeva preliminarno zaključila da smo u zadovoljavajućoj mjeri ostvarili 25 ključnih etapa i 12 ciljnih vrijednosti utvrđenih u Provedbenoj odluci Vijeća za peti obrok bespovratnih sredstava i prvi obrok zajma.

Petnaest reformi i šesnaest ulaganja potaknut će pozitivne promjene za građane i poduzeća u Hrvatskoj u područjima digitalizacije, javne uprave, održivog prometa, upravljanja vodoopskrbom i javnom odvodnjom, turizma, pravosuđa, obrazovanja i zdravstva.

Glavne mjere u ovom zahtjevu za plaćanje uključuju otporniji i financijski održiviji zdravstveni sustav i uspostavu jedinstvene kontakte točke za sve usluge internetske javne službe za korisnike.

Hrvatska je, naime, dovršila funkcionalnu integraciju devet bolnica kojima upravlja država. Očekuje se da će smanjenje broja prijema u akutni stacionarni bolnički odjel i veća pažnja prema svakodnevnim bolničkim uslugama dovesti do financijski održivijeg zdravstvenog sustava. Reformama će se poduprijeti prelazak Hrvatske na otporniji, financijski održiviji, pristupačniji i više uključiv zdravstveni sustav, u skladu s ciljevima europske zdravstvene unije.

Značaj europske zdravstvene unije

Govoreći o europskoj zdravstvenoj uniji važno je istaći da je pandemija bolesti COVID-19 pokazala da su solidarnost, suradnja i odlučno djelovanje EU-a put kojim treba nastaviti. Strategija EU-a za cjepiva svim je građanima EU-a osigurala jednak pristup cjepivima, EU digitalna COVID potvrda omogućila je sigurno ponovno uspostavljanje gospodarskih i socijalnih aktivnosti, a instrument SURE pomogao je 31 milijunu radnika u prevladavanju gospodarskih posljedica pandemije.

Nastupajući kao Tim Europa, EU je postao najveći donator cjepiva i partnerskim zemljama osigurao gotovo 54 milijarde eura hitne potpore. Stoga je u studenom 2020. na temelju iskustva stečenog tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 stvorena europska zdravstvena unija, čija je glavna svrha da građani i pacijenti budu u središtu pažnje, da se zaštiti njihovo zdravlje i promijene njihovi životi.

Glavna postignuća zdravstvene unije su čvršće mjere javnozdravstvene sigurnosti radi bolje pripreme za buduće krize i odgovora na njih, jednak i pravodoban pristup cjenovno pristupačnim lijekovima za sve građane zahvaljujući predloženoj reformi zakonodavstva EU-a o lijekovima i globalno vodeći plan za borbu protiv raka s četiri milijarde eura financijskih sredstava EU-a. Uz to, ostvarene su revolucionarne inicijative za digitalizaciju zdravstvene skrbi i poduzete sveobuhvatne mjere za bolje mentalno zdravlje, od promicanja mentalne dobrobiti do poboljšanja usluga prevencije i potpore, a uvedena su i pravila za bolju sigurnost pacijenata i osiguravanje opskrbe lijekovima te pristup „jedno zdravlje” za prevladavanje velikih zdravstvenih rizika. Europska zdravstvena unija poboljšava pripremljenost država članica za buduće zdravstvene krize i podupire moderne i inovativne zdravstvene politike za sve građane EU-a. Podupire se znatnim financijskim sredstvima iz programa „EU za zdravlje”.

Usklađivanje internetske službe

Uspostavom jedinstvene kontaktne točke za sve usluge internetske javne službe za korisnike Hrvatska je uspostavila centralizirani sustav za učinkovitiju potporu korisnicima internetskih javnih usluga u interakciji sa svim javnopravnim tijelima u Hrvatskoj. Time se usklađuju usluge internetske službe za korisnike u javnopravnim tijelima i uključuju povratne informacije korisnika za poboljšanje interakcije. Očekuje se da će ta jedinstvena kontaktna točka poboljšati pristup građana i poduzeća javnim uslugama.

Komisija je svoju preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za ovo plaćanje poslala Gospodarskom i financijskom odboru koji ima četiri tjedna za izdavanje mišljenja. Plaćanje Hrvatskoj može se izvršiti na temelju mišljenja Gospodarskog i financijskog odbora, nakon što Komisija donese odluku o plaćanju. Hrvatski plan za oporavak i otpornost uključuje širok spektar mjera ulaganja i reformi. Plan će se financirati bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,8 milijardi eura i zajmovima u iznosu od 4,2 milijarde eura. Na temelju ovog zahtjeva za plaćanje, sredstva isplaćena Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost povećat će se na 3,1 milijardu eura. To je 31 posto svih sredstava iz hrvatskog plana, pri čemu je ostvareno 36 posto svih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz plana.

Za više informacija o fondovima EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti