MSP (eng. SME) – NAJZNAČAJNIJA KRATICA U NATJEČAJIMA NAMIJENJENIM PODUZETNICIMA

Imate super ideju ili već dugo razmišljate javiti se konzultantima za procjenu vaše ideje, a u međuvremenu je raspisan i zanimljiv natječaj, no niste sigurni jeste li prihvatljiv prijavitelj posebno iz razloga što vam nije jasan izračun kojoj veličini i kategoriji MSP-a pripadate?

 

Ukoliko imate iskustva u povlačenju europskih sredstava ili u povlačenju potpora vjerojatno ste se barem jednom susreli sa zadatkom izračunavanja vaše veličine ili ste barem pokušali.

Nije na odmet predstaviti najvažnije informacije o kratici MSP.

 

Što je MSP?

MSP (eng. SME) – Mikro, mala i srednja poduzeća (Micro, small and medium – sized Enterprises) je oznaka veličine poduzeća definirana Preporukom Komisije 2003/361/EZ objavljena u Službenom listu Europske unije L 124, čl. 2 i čl. 3., od 20. svibnja 2003. Ovaj dokument definira uvjete koje poduzeće mora ispunjavati kako bi se smatralo MSP-om.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN

 

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) usklađena je kategorizacija veličine poduzetnika s Preporukom Komisije kao i osnova za primjenu poticajnih mjera gospodarske politike usmjerenih razvoju, restrukturiranju i tržišnom prilagođavanju malog gospodarstva.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_121_2625.html

 

Ovaj zakon definira subjekte malog gospodarstva, fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu.

 

Tri su osnovna pitanja kod određivanja veličine i kategorije poduzeća?

 1. Koliko imam zaposlenih?
 2. Koliko iznosi moj ukupni godišnjem promet ili ukupna godišnja bilanca?
 3. Pripadam li neovisnom, partnerskom ili povezanom poduzeću?

 

 

Mikro subjekt malog gospodarstva (mikro poduzetnik) je definirano kao poduzeće koje zapošljava manje od 10 osoba i čiji godišnji promet i/ili godišnja ukupna bilanca ne prelazi 2 milijuna eura.

 

Mali subjekt malog gospodarstva (mali poduzetnik) je definiran kao poduzetnik koji zapošljava manje od 50 osoba i čiji ukupni godišnji promet i/ili bilanca ne prelazi 10 milijuna eura.

 

Srednji subjekti malog gospodarstva (srednji poduzetnik) su poduzeća koja zapošljavaju manje od 250 osoba i koji imaju godišnji promet koji ne prelazi 50 milijuna eura i/ili godišnju bilancu koja ukupno ne prelazi 43 milijuna eura.

 

NAPOMENA:

 • brojem zaposlenika nisu obuhvaćeni pripravnici ili studenti koji se strukovno obrazuju i imaju ugovore o pripravništvu ili strukovnom obrazovanju.
 • zaposlenici na rodiljnom ili roditeljskom dopustu.

 

PRAGOVI

Ukoliko vaše poduzeće u tekućoj godini premaši ili padne ispod broja zaposlenih to neće rezultirati gubitkom ili stjecanjem novog statusa. Potrebno je da se premaše vrijednosti tijekom dva uzastopna obračunska razdoblja.

 

Osim veličine potrebno je utvrditi pripada li vaše poduzeće u kategoriju neovisnih poduzeća, partnerskih ili povezanih poduzeća.

 

Neovisno poduzeće –  potpuno neovisno ili partnerski udio mora biti manji od 25% ukupnog udjela poduzeća. Ako je u pitanju nekoliko partnera s udjelom manjim od 25% poduzeće je i dalje neovisno ako partneri nisu međusobno povezani.

Ovdje postoje iznimke čak i ako su ulagači dosegnuli ili premašili prag od 25%, a to su sljedeći gospodarski subjekti:

 • javna investicijska društva, društva rizičnog kapitala, pojedinci ili skupine pojedinaca s redovitom djelatnošću ulaganja rizičnog kapitala;
 • poslovni anđeli;
 • sveučilišta ili neprofitni istraživački centri;
 • institucionalni ulagači, uključujući fondove regionalnog razvoja;
 • jedinice lokalne samouprave s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna EUR i s manje od 5 000 stanovnika.

 

Partnersko poduzeće – vlasnik ste 25% ili više udjela u drugom poduzeću, a manje od 50% ili drugo poduzeće posjeduje 25% ili više udjela u vašem poduzeću, a manje od 50%.

PRIMJER: Vi ste vlasnik 27% udjela u drugom poduzeću. Vašem poduzeću morate dodati 27% zaposlenika, ukupnog godišnjeg prometa i ukupne godišnje bilance partnerskog poduzeća.

 

Povezana poduzeća

 • jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava vlasnika udjela ili članova u drugom poduzeću;
 • jedno poduzeće ima pravo postaviti ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
 • jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće na temelju ugovora sklopljenog s tim poduzećem ili na temelju odredbe njegova statuta ili društvenog ugovora;
 • jedno poduzeće, koji je vlasnik udjela ili član drugog poduzeća, sam kontrolira, prema dogovoru s drugim;
 • vlasnicima udjela ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava vlasnika udjela ili članova u tom poduzeću.

PRIMJER:

Vlasnik ste više 50% udjela u drugom poduzeću ili drugo poduzeće ima više od 50% udjela u vašem poduzeću. Kako vlasništvo prelazi 50% u izračunu podataka za broj zaposlenika te ukupnog godišnjeg prometa i ukupne godišnje bilance se koristi postotak od 100%.

 

Prema dostupnim podacima FINA-e u Republici Hrvatskoj je u 2021. godini poslovalo:

 

Mikro poduzetnik Mali poduzetnik Srednji poduzetnik Ukupno
129.620 12.678 1.589 143.887

 

Ukoliko vam nešto od navedenoga nije posve jasno ili mislite da bi vam dobro došla pomoć u procjeni veličine i kategorije vašeg poduzeća obratite nam se na info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti