Logička matrica provodi projekt “Aplikativno rješenje za izradu i praćenje provedbe EU projekata”

Logička matrica d.o.o. ostvarila je sufinanciranje projekta bespovratnim EU sredstvima. Na natječaj Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2  KK.03.2.1.19 je prijavljen te odobren predmetni projekt kojim Logička matrica nabavlja svu potrebnu hardversku i softversku opremu za poboljšanje vlastitih poslovnih procesa. U nastavku su osnovne informacije o projektu.

NAZIV PROJEKTA: Aplikativno rješenje za izradu i praćenje provedbe EU projekata.

KRATKI OPIS PROJEKTA: Poduzeće Logička matrica d.o.o. provodi projekt nabave specifičnog softverskog rješenja dizajniranog po mjeri za potrebe korisnika i prateće hardverske opreme. Nabavljenim softverom i opremom poduzeće će ubrzati i olakšati isporučivanje usluga te povećati kvalitetu istih. Projektom se doprinosi jačanju tržišne pozicije poduzeća, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Cilj projekta je nabaviti softverska i hardverska rješenja čijom će se primjenom omogućiti brže i kvalitetnije isporučivanje usluge izrade projekta, praćenje provedbe EU projekata te praćenje izvršenja procesa pružanja usluga klijentima, što je važno za donošenje strateških odluka. Očekivani rezultati projekta su unaprjeđenje šest poslovnih procesa, i to upravljanja ljudskim potencijalima, financija i računovodstva, marketinga, prodaje, strateškog planiranja i upravljanja rizicima. Krajnji rezultat provedbe projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi 621.977,72 HRK, a iznos koji sufinancira EU iznosi 318.452,59 HRK ukupno prihvatljivih troškova.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: Razdoblje provedbe projekta je od 2. ožujka 2020. do 2. studenog 2020. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Renata Šeperić Petak,

E-mail: renata@logickmatrica.eu,

tel/fax: 01/4647029

 

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici https://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Zadnje novosti