Izmjenama uputa za prijavitelje produljen rok za korištenje 385 milijuna eura za zaštitu kulturne baštine

Rok za provedbu operacije za dio sufinanciran iz Mehanizma za oporavak i otpornost ili drugih izvora produljen je do 30. lipnja 2026. godine

Ministarstvo kulture i medija je 23. lipnja ove godine donijelo četvrtu izmjenu uputa za prijavitelje na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Provedbe mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Riječ je o pozivu na natječaj vrijedan 385 milijuna eura. Između ostalog, izmjenama je promijenjen rok za provedbu operacije za dio sufinanciran iz drugih izvora ili Mehanizma za oporavak i otpornost koji traje do završetka predmetnih aktivnosti, najdulje do 30. lipnja 2026. godine. Dio sufinanciran iz Fonda solidarnosti EU završio je, kao što je poznato, 30. lipnja 2023. godine.

Predmet Poziva

Predmet Poziva je provedba mjera zaštite kulturne baštine zgrada javne namjene oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i provedba cjelovite i energetske obnove u okviru investicije R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Svrha Poziva za zaštitu kulturne baštine

Svrha Poziva je dodjela potpora operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja te izradu projektne dokumentacije i provedbu cjelovite i energetske obnove kulturnih dobara oštećenih u potresu

Financijska alokacija za zaštitu kulturne baštine

Financijska alokacija u okviru ovog Poziva određena je iznosom od 385 milijuna eura. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj i Operativnog sporazuma za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji koji su prihvatljivi za ovaj poziv su javna tijela kao ministarstva i agencije, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne odnosno područne samouprave, ustanove u kulturi, kazališta, kulturne ustanove i organizacije, mediji, pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara, tijela javne vlasti, znanstvene institucije.

Za više informacija obratite se na:  info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti