I juha iz vrećice je jednom bila samo luda ideja

Objavljen je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 26,5 do 66 tisuća eura

 

Imate genijalnu ideju za ormarić u koji ćete bacati zgužvanu odjeću nakon pranja, a vaditi savršeno opeglane košulje? Odlično, iako djeluje kao bajka, možda je riječ o savršenom uređaju koji pametno koristi vlagu, temperaturu i površine za pritiskanje, ali ideji nedostaje razrada i nekoliko testova. Sasvim dovoljno da bude uvršteno u prihvatljive projekte za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“ ukupno vrijednog 4.799.920,37eura.

Iako je rok za dostavu projektnih prijedloga vrijednih najmanje 26.500,00, a najviše 66. 000,00 eura od 1. listopada do 1.prosinca 2023., Ministarstvo znanosti i obrazovanja je već obznanilo njegov objavu kako bi se inovatori i razni kreativci mogli pripremiti za natječaj.

Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 3, Investicije 1 „Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija“.

Nema loših ideja, a to je odličan početak

Riječ je o dodjeli bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Na taj će se način povećati spremnost za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Naime, prepoznajući potrebu za podršku inovacijama od najranijih faza, pokrenut je Program provjere inovativnog koncepta kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te razvoj.

Provjera inovativnog koncepta potrebna je kako bi se pružili dokazi da su novi proces ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno mogu imati komercijalnu primjenu. Za nova poduzeća koja traže ulagače, uspješna provjera inovativnog koncepta će dati potencijalnim ulagačima sigurnost da je prototip ili proces daljnjeg razvoja tehnički izvediv, na taj način pomažući poduzeću u privlačenju klijenata i ulagača. Ova komponenta će omogućiti provođenje sveobuhvatne komercijalne i tehničke verifikacije i validacije rezultata istraživanja s komercijalnim potencijalom, što se radi kako bi se smanjili tehnički i komercijalni rizici, identificirala najprikladnija strategija komercijalizacije i zaštitio izum.

Program PoC je jedna od najranijih faza u kojoj se tek potvrđuje ispravnost koncepta.

Prijedlozi projekata svrstavaju se u znanstveno-tehnološka područja matematike, računalne i informacijske znanosti, fizike, kemije, geologije i srodnih znanosti o okolišu, biologije i ostale prirodne i interdisiplinarne znanosti, ali i građevinarstva, računarstva, elektronike i elektrotehnike, strojarstva, kemijskog inženjerstva, inženjerstva materijala, medicinskog inženjeringa, inženjerstva okoliša, biotehnologije okoliša, industrijske biotehnologije, nanotehnologije i ostalih tehnika i tehnologija i interdisciplinarnih tehničkih znanosti, kao i temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, zdravlja i znanosti o zdravlju, te medicinske biotehnologije. Uz ove, projekti mogu biti i iz područja ostalih medicinskih znanosti, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, veterine i znanosti o mljekarstvu,  kao i poljoprivredne biotehnologije, ostalih poljoprivrednih znanosti, ekonomije i poslovanja i ostalih društvenih znanosti. Tematski prioritetna područja su zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio ekonomija.

 

Koncept mora biti svjež, stvarno inovativan

 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala ili srednja poduzeća ili istraživačke organizacije koje zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije, ali i fizičke osobe koje nisu poduzetnici u trenutku prijave  na Poziv. Po evaluaciji projekta i nakon formiranja rang liste, a prije Odluke o financiranju bit će potrebno osnovati poduzeće koje će biti u 100% vlasništvu fizičke osobe prijavitelja i koje zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća.

Za projekt je važno da bude postavljen tako da mu je u fokusu PoC tj. provjera ili dokazivanje inovativnog koncepta ili ideje za koju se ne zna i nema dokaza da li uopće funkcionira. To je onaj čudesni ormarić za peglanje ili ideja da je moguće skuhati juhu pri temperaturi od 20 oC ako se pomiješaju određeni omjeri sastojaka juhe s vodom.

PoC financira provjeru te pretpostavke i jednako je prihvatljiv odgovor „To nije moguće“ kao i odgovor „Ideja je izvediva, kombinacija sastojaka A, X, Y i Z omogućava pripravu juhe na 20 oC.“

Međutim, ako poduzeće ili znanstvenik, fizička osoba znaju da je moguće skuhati juhu pri temperaturi od 20 oC i žele identificirati optimalnu kombinaciju sastojaka X, Y i Z bilo radi ostvarivanja najboljeg okusa, cijene ili razvoja proizvodnog procesa  to znači da projekt nema tehnološki rizik. Kod projekata koji nemaju tehnološki rizik evidentno je da predložena tehnologija već funkcionira i nema se što dokazivati kroz PoC tj. faza demonstracija koncepta je već odrađena ili je evidentno iz stanja tehnike da je koncept izvediv. U tom slučaju to nije PoC već razvoj i takav projekt nije prihvatljiv za financiranje iz programa PoC. Dakle, sama neuspješnost zamisli ne znači da je riječ o neprihvatljivom projektu, kroz natječaj će biti financirano istraživanje neovisno o ishodu. Ali, okolnost da je riječ o razradi ideje koja se bazira na već dokazanim rješenjima i tehnologijoma može biti razlog neprihvatljivosti projekta. To je razlog zašto je dobro imati stručnog poslovnog savjetnika pri ovom i sličnim projektima. Naravno da se oni nalaze u Logičkoj matrici.

 

Za više informacija obratite se na: info@logičkamatrica.eu

Zadnje novosti