Evo koliko ćemo trošiti sljedeće godine iz proračuna EU usmjerenog zelenoj tranziciji, ali i umjetnosti

Pretvoriti Unijine prioritete u konkretne rezultate postiže se dobrim planiranjem. Ovo je dio plana

Komisija je prije nekoliko dana predložila godišnji proračun EU-a za 2025. u iznosu od 199,7 milijardi eura. Navedena sredstva dopunit će se isplatama iz instrumenta NextGenerationEU, koje se procjenjuju na 72 milijarde eura. Ta će znatna financijska omotnica pomoći Uniji u ostvarivanju političkih prioriteta uzimajući pritom u obzir izmjene dogovorene u reviziji višegodišnjeg financijskog okvira.

U nacrtu proračuna za 2025. sredstva se usmjeravaju u područja u kojima će imati najveći učinak, u suradnji i u skladu s potrebama država članica EU-a i naših partnera u cijelom svijetu. Cilj je da Europa postane otpornija i spremnija za budućnost, od čega će koristi imati građani i poduzeća Unije. To će se postići poticanjem zelene i digitalne tranzicije i otvaranjem radnih mjesta uz istodobno jačanje strateške autonomije Europe i njezine globalne uloge, a putem Platforme za strateške tehnologije za Europu, STEP, omogućit će se potpora ključnim tehnologijama.

Najviše zajedničkoj poljoprivrednoj politici

U skladu s revizijom višegodišnjeg financijskog okvira u sredini programskog razdoblja nacrtom proračuna za 2025. osigurat će se i kontinuirana potpora sirijskim izbjeglicama u Turskoj i široj regiji te će se nastaviti podupirati južno susjedstvo, uključujući vanjsku dimenziju migracija, i zapadni Balkan. Što je najvažnije, iz proračuna će se pružati stabilna i sustavna potpora Ukrajini.

Komisija predlaže da se 53,8 milijardi eura usmjeri za zajedničku poljoprivrednu politiku, a 0,9 milijardi eura za Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, kao potpora europskim poljoprivrednicima i ribarima, ali i kako bi se ojačala otpornost poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva te osigurala dostatna sredstva za upravljanje krizama. Za regionalni razvoj i koheziju namijenjeno je 49,2 milijarde eura kao potpora ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, kao i za infrastrukturu koja je potrebna za zelenu tranziciju i prioritetne projekte Unije.

Potpora partnerima i interesima EU u svijetu osigurano je 16,3 milijarde eura, od čega 10,9 milijardi eura u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju, Globalna Europa, 2,2 milijarde eura za Instrument pretpristupne pomoći, 0,5 milijardi eura za Instrument za rast za zapadni Balkan i 1,9 milijardi eura za humanitarnu pomoć. Dodatne 4,3 milijarde eura bit će na raspolaganju u obliku bespovratnih sredstava u okviru Instrumenta za Ukrajinu, uz zajmove u iznosu od 10,9 milijardi eura. Za istraživanje i inovacije namijenjeno je 13,5 milijardi eura, od čega 12,7 milijardi eura za Obzor Europa, što je vodeći istraživački program Unije. Nacrt proračuna uključuje i financiranje Europskog akta o čipovima u okviru programa Obzor Europa kao i preraspodjelom sredstava iz drugih programa. Europskim strateškim ulaganjima namijenjeno je 4,6 milijardi eura, od čega 2,8 milijardi eura za Instrument za povezivanje Europe u cilju poboljšanja prekogranične infrastrukture, 1,1 milijarda eura za program Digitalna Europa za oblikovanje digitalne budućnosti Unije i 378 milijuna eura za InvestEU za ključne prioritete. Ključni prioriteti su istraživanje i inovacije, usporedna zelena i digitalna tranzicija, zdravstveni sektor i strateške tehnologije.

I svemir je naš dom

Svemiru je namijenjena 2,1 milijarda eura, najvećim dijelom za Europski svemirski program, koji će objediniti djelovanje Unije u tom strateškom području. Otpornosti i vrijednosti je namijenjeno 11,8 milijardi eura, od čega 5,2 milijarde eura za sve veće troškove zaduživanja u okviru instrumenta NextGenerationEU, 4,0 milijardi eura za program Erasmus+ radi stvaranja prilika za obrazovanje i mobilnost građana, 352 milijuna eura za potporu umjetnicima i stvarateljima iz cijele Europe te 235 milijuna eura za promicanje pravde, prava i vrijednosti. Okoliš i klimatska politika su izuzetno bitni i u proračunu za sljedeću godinu je namijenjeno 2,4 milijarde eura, od čega 771 milijun eura za program LIFE za potporu ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi na njih te 1,5 milijardi eura za Fond za pravednu tranziciju kako bi zelena tranzicija donijela koristi svima.

Sigurnost zahtijeva ulaganja i stoga je 2,7 milijardi eura namijenjeno za zaštitu granica EU, od čega 1,4 milijarde eura za Fond za integrirano upravljanje granicama i 997 milijuna eura, što je ukupni doprinos Unije, za Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu, odnosno Frontex. Proces migracija zahtijeva financijsku podršku i u tu svrhu je namijenjena 2,1 milijarda eura za rashode povezane s migracijama u EU-u, od čega 1,9 milijardi eura za potporu migrantima i tražiteljima azila u skladu s vrijednostima i prioritetima EU. Pitanjima obrane je namijenjena 1,8 milijardi eura za rješavanje pitanja, od čega 1,4 milijarde eura za potporu razvoju kapaciteta i istraživanju u okviru Europskog fonda za obranu te 244,5 milijuna eura za potporu vojnoj mobilnosti. Osiguravanju funkcioniranja jedinstvenog tržišta namijenjeno je 977 milijuna eura za osiguravanje, od čega 613 milijuna eura za Program jedinstvenog tržišta te 205 milijuna eura za borbu protiv prijevara i rad u području oporezivanja i carina.

I zdravlje zahtijeva financiranje

Sveobuhvatan odgovor na zdravstvene potrebe građana pružit će se kroz program „EU za zdravlje“ kojemu je namijenjeno 583 milijuna eura dok je  203 milijuna eura namijenjen Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu, rescEU, kako bi se omogućilo brzo pružanje operativne pomoći u slučaju krize. Sigurnosti su namijenjena 784 milijuna eura, od čega 334 milijuna eura za Fond za unutarnju sigurnost koji će raditi na suzbijanju terorizma, radikalizacije, organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala. U proračunu je namijenjeno 196 milijuna eura za sigurne satelitske veze u okviru novog Programa Unije za sigurnu povezivost.

Nacrt proračuna za 2025. dio je dugoročnog proračuna Unije, a cilj mu je pretvoriti Unijine prioritete u konkretne godišnje rezultate. Nacrt proračuna EU-a za 2025. uključuje rashode obuhvaćene odobrenim sredstvima u okviru gornjih granica dugoročnog proračuna, koji se financiraju iz vlastitih sredstava. Tome se pridodaju rashodi u okviru instrumenta NextGenerationEU, koji se financiraju zaduživanjem na tržištima kapitala.

Zadnje novosti