Energetska učinkovitost, zelena gradnja i nZEB standard

U skladu sa zelenom tranzicijom EU-a države članice dužne su poduzimati mjere za smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova, korištenje obnovljivih izvora energije te za poticanje održivosti gdje god je to moguće.

Prema procjenama, zgrade obuhvaćaju 40% ukupne potrošnje energije EU-a. Prema Direktivi 2010/31 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti zgrada potrebno je uvesti mjere kojima će se uštedjeti energija u zgradama i potaknuti uporaba energije iz obnovljivih izvora kako bi zgrade postale energetski učinkovitije. Ušteda energije dovela bi do smanjenja emisija štetnih plinova te do smanjenja energetske ovisnosti Europske unije. U Republici Hrvatskoj zgrade su većinom građene prije 1987. godine, nemaju odgovarajuću toplinsku zaštitu, a većina ih ne odgovara ni Tehničkim propisima koji su bili na snazi u to doba. Potrošnja energije u takvim zgradama u prosjeku je oko 150 do 200 kWh/m2 što ih svrstava u energetski razred E! Stoga su u RH pokrenuti programi energetske obnove kako bi se na nacionalnoj razini potrošnja energije u zgradama smanjila. U razdoblju od 2014. do 2020. godine proveden je niz projekata s ciljem energetske obnove te registrirana stopa obnove fonda zgrada iznosi 1,35 milijuna m2 godišnje, odnosno 0,7%. Do 2030. godine cilj je spomenutu stopu obnove povećati i na 3%, čemu će pridonijeti Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine.

Novi kriteriji za gradnju

Kako bi se spomenuti ciljevi ostvarili, na snagu su stupili novi kriteriji za gradnju. Sigurno ste se do sada susreli s pojmovima nZEB ili zgradama gotovo nulte energije. Kratica nZEB dolazi od engleske frase nearly zero-energy building, a označava zgradu vrlo visokih energetskih svojstava. Takve zgrade zovu se zgradama gotovo nulte energije jer koriste vrlo malo energije i to najčešće energiju iz obnovljivih izvora (minimalno 30% energije mora doći iz obnovljivih izvora). Zgrade gotovo nulte energije omogućavaju postizanje velikih ušteda obzirom da se prilikom gradnje koriste visoko kvalitetni materijali koji su u skladu sa standardima održive i zelene gradnje. Isto tako, pri opremanju ovakvih zgrada koriste se kvalitetni uređaji, primjerice za zagrijavanje (dizalice topline) i hlađenje kako bi se maksimizirale uštede te minimizirali kasniji troškovi korištenja. Upravo zbog biranja kvalitetnih materijala i kontrolirane izvedbe gradnje ovakve zgrade su dugotrajne, ostvaruju velike uštede  te se smatraju i vrlo dobrom investicijom.

nZEB standard u novogradnji i obnovi

Od 2019. godine sve nove zgrade moraju ispunjavati nZEB kriterije što se dokazuje upisivanjem pojma nZEB u iskaznicu energetskih svojstava zgrade. Osim na novogradnju nZEB standard odnosi se i na obnovu postojećih zgrada. Vrijednosti za nZEB standard navedene su u Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 102/2020) u Tablici 8.

Kako bi se olakšao proces projektiranja zgrada gotovo nulte energije, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je na svojoj internetskoj stranici Smjernice za zgrade gotovo nulte energije. Cilj uvođenja nZEB standarda nije ugrađivanje najskupljih rješenja prilikom gradnje i opremanja, već postići nZEB standard uz troškovno optimalna rješenja.

Drugim riječima, cilj je postići što veće uštede za što manju cijenu investicije! Na taj način korisnici zgrada dugoročno će ostvariti uštede, zgrada će biti dugovječnija te će se smanjiti negativan utjecaj na okoliš.

Natječaji i nZEB kriterij

Standard za zgrade gotovo nulte energije pojavljuje se i u pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava. Naime, u natječajima u koje je uključena gradnja može se naići na kriterij da sve novoizgrađene građevine moraju poštivati pragove za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije koji su navedeni u Direktivi o energetskim svojstvima zgrada. Usklađenost s nZEB kriterijem u određenim slučajevima donosi i dodatne bodove pri odabiru projektnih prijava. Poštivanje nZEB standarda dokazuje se energetskim certifikatom zgrade koji se izrađuje elektroničkim i izdaje putem Informacijskog sustava energetskih certifikata (EIC). Ako je u certifikat upisana kratica nZEB, to znači da energetsko svojstvo zgrade i udio obnovljivih izvora energije zadovoljava zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o nZEB standardu ili prijavi projekata na nacionalne ili EU pozive, pišite nam na info@logickamatrica.eu ili na doroteja@logickamatica.eu.

Zadnje novosti