Covid-19 više nije globalna priča, no do kraja godine možemo koristiti sredstva iz inicijative ReactEU

WHO je proglasio kraj izvanrednom stanju zbog pandemije koronavirusa. A što je sa 580 milijuna eura namijenjenih ublažavanju učinka pandemije iz paketa ReactEU?

 

WHO, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je krajem prošlog tjedna okončanje izvanrednog stanja u javnom zdravstvu uzrokovanog pandemijom Covida-19. WHO smatra da više nema potrebe za prekograničnim mjerama, pa svaka zemlja može za sebe odrediti koje mjere će koristiti. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekao je da „dolazi vrijeme da proglasimo kraj pandemije i da se prema ovoj bolesti i virusu ponašamo kao prema svim drugim virusima koji su trajno među nama“. Očekuje se da Vili Beroš, ministar zdravstva proglasi kraj epidemije u Hrvatskoj.

Hrvatska je za borbu protiv pandemije i ublažavanje njenih posljedica te očuvanje radnih mjesta koristila sredstva dodijeljena odlukom Europske komisije. Riječ je o 580 milijuna eura koja je EK odobrila Hrvatskoj 2021. godine u okviru inicijative ReactEU iz operativnog programa Europskog socijalnog fonda, ESF.

Pandemija je zahtijevala brzu reakciju EU

Od početka pandemije bolesti COVID-19 usporavanje gospodarske aktivnosti diljem Unije prouzročilo je znatnu štetu, posebno rast nezaposlenosti i pad gospodarstva. Komisija je 28. svibnja 2020. predložila paket REACT-EU za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 za regije koje su najviše pogođene krizom. Njime su se dopunjavala dva ranija prijedloga, Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus (CRII) i Investicijska inicijativa plus kao odgovor na koronavirus (CRII+), kojima su izmijenjena pravila za potrošnju u okviru kohezijske politike.

Odluka je donesena na razini Europskog vijeća, a potom Parlamenta, proces je trajao od srpnja do prosinca 2020. a Uredba ReactEU stupila je na snagu u prosincu 2020.

Ukupna vrijednost paketa za države članice iznosila je 47,5 milijardi eura, a sredstva su bila dostupna putem strukturnih fondova EU, od čega je 37,5 milijardi bilo dostupno tijekom 2021., a 10 milijardi eura bilo je dostupno u 2022. godini. Sredstva su bila dostupna članicama na raspolaganje u stopostotnom iznosu.

Blagostanje država određivalo je iznos potpore

Svrha njihove dodjele bila je potpora ulaganjima u proizvode i usluge u području zdravstva te za pružanje potpore u obliku obrtnog kapitala ili potpore za ulaganja malim i srednjim poduzećima, uključujući operativne troškove i troškove osoblja te zdravstvene i sigurnosne mjere. Ujedno, budući da nije riječ o novom fondu već sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Fonda europske pomoći za najpotrebitije, sredstva su namijenjena i očuvanju radnih mjesta, među ostalim s pomoću programa skraćenog radnog vremena i potpore samozaposlenim osobama, otvaranju novih radnih mjesta, posebno za osobe u nepovoljnom položaju, potporama za mjere za zapošljavanje mladih, stjecanje vještina te za poboljšanje pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa, među ostalim za djecu.

Iako je namjera EK bila da se sredstva koriste do kraja 2022. godine, zahvaljujući inicijativi zastupnika u Europskom parlamentu, taj je rok produljen do kraja ove godine te će se do tada i koristiti bez obzira na proglašen završetak izvanrednog stanja.

Potpora je bila usmjerena na podupiranje otpornosti tržišta rada, zapošljavanja, mala i srednja poduzeća i obitelji s niskim primanjima, kao i na izgradnju održivih temelja za zelenu i digitalnu tranziciju te održiv društveno-gospodarski oporavak. Sredstva su bila namijenjena i za programe očuvanja radnih mjesta za oko 280 tisuća ljudi u sektorima koji su nerazmjerno pogođeni krizom, poput turističkog sektora, zdravstvenog sektora i proizvodnje hrane. Usporedbe radi, za sličnu namjenu Belgija je dobila tri milijuna eura, a Njemačka 48,5 milijuna eura. Sredstva su se dodjeljivala u skladu s kriterijima prema kojima se uzimalo u obzir blagostanje država članica i opseg učinaka krize na njihova gospodarstva i društva.

Zadnje novosti