Zaželi – novi poziv kojim se osnažuju žene i pomaže starijima

Osposobljavanjem žena za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama postižu se važni društveni ciljevi – ženama se povećava ekonomska i društvena neovisnost, a starijim i nemoćnim osobama osigurava neophodna pomoć

 

Socijalno isključivanje i nedostatak pomoći na cijelom području Hrvatske velik je problem za ljude u starijoj životnoj dobi. Programom Učinkoviti ljudski potencijali u okviru Europskog socijalnog fonda +, EFS+, nastoji se povećati socijalna uključenost i prevenirati institucionaliziranje ranjivih skupina kroz pružanje usluge potpore i podrške.

Osposobljavanjem žena bez odgovarajuće radne kvalifikacije za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama postižu se važni društveni ciljevi – žene se uključuju na tržište rada čime im se povećava ekonomska i društvena neovisnost, a starijim i nemoćnim osobama se osigurava neophodna pomoć.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike najavilo je za 21. kolovoza objaviti Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, a planirani datum podnošenja projektnih prijava je 11. rujna 2023. godine. Indikativna vrijednost ovog Poziva iznosi 100.000.000,00 eura, a cilj je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina kroz pružanje usluge potpore i podrške. Minimalni iznos po korisniku iznositi će 225.000,00 eura, a maksimalni iznos 1.500.000,00 eura.

Projekt za borbu protiv siromaštva

Riječ je o četvrtoj fazi projekta Zaželi u kojem su do sada provedene prve tri faze.  Projekt je osmišljen kako bi se teže zapošljive, ranjive skupine žena uključile na tržište rada, što podrazumijeva i borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika, a to su osobe u starijoj životnoj dobi kao i nemoćne osobe. Pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice u onim područjima koja su teško dostupna ili slabije naseljena podiže im se kvaliteta života. Projekt Zaželi namijenjen je zapošljavanju žena, bilo sudjelovanjem u samom projektu kao ciljana skupina, krajnje korisnice, prijavitelji, partneri, dionici projekta ili kroz medije i lokalnu zajednicu.

Dosadašnji projekti, realizirani u fazama I, II i III pokazali su pozitivne utjecaje na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica. Ostvarilo se smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektima, obrazovanjem i osposobljavanjem žena zaposlenih u projektima koje su nakon provedbe projekta postale konkurentnije na tržištu rada, a to je pak rezultiralo povećanjem zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekata i poboljšanjem kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utjecalo se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te se izravno doprinosilo revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Samostalan život za starije

Program Zaželi dio je strateškog okvira za dugotrajnu skrb kao i dio okvira provedbe županijskih socijalnih planova, koji pridonose poboljšanju ponude za socijalnim uslugama. Komplementarnost i održivost intervencija osigurava se kroz dugoročno planiranje, a program Zaželi osigurava širem krugu starijih i nemoćnih osoba dobivanje usluge koja im omogućava samostalan život i smanjenje rizika od institucionalizacije. Podrška starijim kao i nemoćnim osobama uključuje i partnerstvo s lokalnim socijalnim službama. Kako bi se osigurala kvaliteta usluge, propisuju se standardi i kriteriji za ciljane skupine te se osigurava jasan karijerni put za trajno zapošljavanje pružatelja usluga u sustav socijalne skrbi. Kod zapošljavanja u sustavu socijalne skrbi cilja se na osobe s radnim iskustvom u pružanju socijalnih usluga koje su bile financirane iz ESF+.

Prihvatljivi korisnici, odnosno prijavitelji i partneri u ovom Pozivu čija su ciljana skupina starije osobe i osobe s invaliditetom, bit će organizacije civilnog društva, te jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave. Stoga su ciljevi poziva „Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i  podrške” a prihvatljive aktivnosti „Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom“.  Posrednička tijela razine 1 i 2 su Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Za više informacija o natječajima iz fondova EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

Zadnje novosti