Pomaknut rok za prijavu na Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ vrijedan 100 milijuna eura

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je zbog velikog interesa pomaklo rok za prijavu na Poziv kojim se osnažuju žene bez odgovarajuće radne kvalifikacije

Zbog iznimno velikog interesa pomaknut je rok za podnošenje projektnih prijedloga na 20. rujan za Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je u posljednji trenutak, nekoliko dana prije isteka prvotno definiranog roka objavilo da pomiče rok i uvodi izmjenu natječajne dokumentacije. Riječ je o Pozivu čija indikativna vrijednost iznosi 100 milijuna eura, od čega je 85% sredstava osigurano iz EU sredstava (Europskog socijalnog fonda plus, ESF+), a preostalih 15% bit će financirano iz Državnog proračuna RH. Cilj poziva je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina kroz pružanje usluge potpore i podrške. Minimalni iznos po korisniku iznosit će 252.000,00 eura, a maksimalni iznos 1.500.000,00 eura, sam iznos potpore može iznositi 100% prihvatljivih troškova. Programom Učinkoviti ljudski potencijali u okviru Europskog socijalnog fonda plus, ESF+, u okviru kojega se objavljuje ovaj Poziv, nastoji se povećati socijalna uključenost i prevenirati institucionaliziranje ranjivih skupina. Trajanje projekta namijenjenog odraslim osobama s invaliditetom te osobama starijim od 65 godina je najmanje 30, a najviše 36 mjeseci.

Borba protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti

Ovo je četvrta, posljednja faza projekta Zaželi osmišljenog kako bi se teže zapošljive, ranjive skupine žena uključile na tržište rada, što podrazumijeva i borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika, a to su osobe u starijoj životnoj dobi kao i nemoćne osobe. Pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice u onim područjima koja su teško dostupna ili slabije naseljena podiže im se kvaliteta života. Projekt Zaželi namijenjen je zapošljavanju žena, bilo sudjelovanjem u samom projektu kao ciljna skupina, krajnje korisnice, prijavitelji, partneri, dionici projekta ili kroz medije i lokalnu zajednicu.

Osposobljavanjem žena bez odgovarajuće radne kvalifikacije za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama postižu se važni društveni ciljevi – žene se uključuju na tržište rada čime im se povećava ekonomska i društvena neovisnost, a starijim i nemoćnim osobama se osigurava neophodna pomoć.

Dosadašnji projekti, realizirani u fazama I, II i III pokazali su pozitivne utjecaje na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, ali i samih lokalnih zajednica. Ostvarilo se smanjenje nezaposlenosti, povećanje obrazovanja i osposobljavanje žena zaposlenih u projektima koje su nakon provedbe projekta postale konkurentnije na tržištu rada. To je pak rezultiralo povećanjem zapošljivosti tih žena nakon završetka projekata i poboljšanjem kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utjecalo se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te se izravno doprinijelo revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Potpora starijim osobama i osobama s invaliditetom

Između ostalog, komplementarnost i održivost intervencija osigurava se kroz dugoročno planiranje, a program Zaželi osigurava širem krugu starijih i nemoćnih osoba dobivanje usluge koja im omogućava samostalan život i smanjenje rizika od institucionalizacije. Podrška starijim kao i nemoćnim osobama uključuje i partnerstvo s lokalnim socijalnim službama. Kako bi se osigurala kvaliteta usluge, propisuju se standardi i kriteriji za ciljane skupine te se osigurava jasan karijerni put za trajno zapošljavanje pružatelja usluga u sustav socijalne skrbi. Kod zapošljavanja u sustavu socijalne skrbi cilja se na osobe s radnim iskustvom u pružanju socijalnih usluga koje su bile financirane iz ESF+.

Prihvatljivi korisnici, odnosno prijavitelji i partneri u ovom Pozivu čija su ciljna skupina starije osobe i osobe s invaliditetom, bit će organizacije civilnog društva, te jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave.

 

Za više informacija o natječajima iz fondova EU obratite se na: info@logickamatrica.eu

 

Zadnje novosti