Djeca s poteškoćama zaslužuju pomoć, osigurano je 24 milijuna eura za pomoćnike u nastavi putem ESF+

Osnivači osnovnih i srednjih škola od 21. kolovoza mogu poslati Projektne prijedloge i osigurati asistente u nastavi. Oni su potrebni za više od 10.000 djece u Hrvatskoj

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga SF.2.4.06.01. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, financiran putem ESF+ fonda.

Natječaj je namijenjen osnivačima osnovnih i srednjih škola, uključujući i privatne škole s pravom javnosti kako bi se omogućilo angažiranje asistenata u nastavi, a prijave se podnose od 21. kolovoza do 23. rujna ove godine. Zakonom o osobnoj asistenciji koji treba stupiti na snagu 1. siječnja 2024. godine trebala bi se riješiti brojna pitanja koja se odnose na prava i obaveze, te stručnu edukaciju asistenata u nastavi, ali i naknade asistenata koje sada ovise o odlukama raznih osnivača te se razlikuju od županije do županije.

Sredstva za ovaj poziv osigurana su u 85% iznosu iz ESF+, a to je 20.400.000,00 eura dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15%, odnosno 3.600.000,00 eura.

Zašto EU financira hrvatske asistente u nastavi

Natječaj je rezultat ostvarenje ciljeva Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027., što znači ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi.

Posebna pažnja usmjerena je na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice na djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., PULJP, se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030 koja određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja, ali i izvješćima i preporukama za Hrvatsku u okviru europskog semestra. Uzimajući u obzir specifične okolnosti hrvatskog društva i gospodarstva, nacionalni ciljevi postavljeni su u skladu s ciljevima Europskog stupa socijalnih prava.

Programom se pokušava realizirati nacionalne ciljeve Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava za 2030, što znači zaposliti 75% populacije između 20 i 65 godina, EU ima za cilj 78%. Uz to ciljevi su i sudjelovanje 55% svih odraslih u cjeloživotnom učenju, EU cilj je 60%, potom smanjenje broja osoba u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti za 298.000 osoba od čega 40.000 djece, a EU cilj se odnosi na 15 milijuna osoba od čega 5 milijuna djece.

Program se temelji na koncentraciji ulaganja u četiri ključna područja: ulaganje u zapošljavanje i povećanje razine vještina, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Program je između ostaloga usmjeren na doprinos oporavku od krize kako bi Hrvatska nastavila predpandemijske razvojne trendove.

Ulaganja iz ESF+ programa doprinijet će i uravnoteženom regionalnom razvoju. S obzirom na značajne regionalne razlike u potrebama u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja te zdravstva, ESF+ ulaganja će imati regionalni, odnosno lokalni karakter pri dizajnu intervencija, vodeći računa o specifičnim lokalnim i regionalnim potrebama. Posebice se to odnosi na socijalne i zdravstvene usluge gdje će se ulaganja provoditi temeljem mapiranja potreba na lokalnoj razini  kao što su Zaželi, usluge u zajednici, osobni asistenti i drugi.

Hrvatski ciljevi unutar ESF+

Predviđena sredstva ESF+ za Hrvatsku iznose 1,933 milijardi eura. Uz sredstva nacionalnog sufinanciranja, ukupna financijska vrijednost Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iznosi gotovo 2,268 milijardi eura.

Uredbom o uspostavi ESF+ definirano je 13 specifičnih ciljeva unutar kojih se razrađuju aktivnosti koje će biti financirane iz ovog fonda. Odnose se na pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve, modernizacija institucija tržišta rada, promicanju rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, promicanju prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama te aktivnog i zdravog starenja kao i unaprjeđenju sustava obrazovanja i osposobljavanja, kvalitetnim i uključivim sustavima obrazovanja i osposobljavanja, cjeloživotno učenje i promjene radnog mjesta. Uz navedene, među specifičnim ciljevima su i aktivno uključivanje i zapošljivost, integracija državljana trećih zemalja, integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi, jednak pristup kvalitetnim socijalnim uslugama i uslugama zdravstvene zaštite, promicanje socijalne integracije te suzbijanje materijalne oskudice.

Zadnje novosti